< กลับ | โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / บริษัท องค์กร หน่วยงานราชการ และกระทรวงต่างๆ | คณะเข้าชมฟรี

ทางพิพิธภัณฑ์ฯมอบส่วนลดดังตารางต่อไปนี้ (จำนวนผู้เยี่ยมชมรวมอาจารย์/คุณครูและนักเรียน/นักศึกษา ต่อครั้ง) โดยทางคณะจำเป็นต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ หากต้องการไกด์จำเป็นต้องระบุด้วย สำหรับค่าบริการไกด์นำชม 700 บาทไม่รวมอยู่ในค่าเข้าชม (ผู้เข้าชมที่ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชม อาทิ อายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่สามารถนำมานับรวมจำนวนกับผู้เข้าชมที่เก็บค่าเข้าชมปกติเพื่อใช้ส่วนลดได้)


หากมีการขอเข้าชมภายในระยะเวลากระชั้นชิดหรือยังไม่ได้รับการยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากทางพิพิธภัณฑ์ฯทางคณะจำเป็นต้องชำระในราคาเต็ม

ค่าเข้าชมปกติ
ส่วนลดสำหรับ 10-30 ท่าน
ส่วนลดสำหรับ 31-50 ท่าน
ส่วนลดสำหรับ 51-150 ท่าน
ผู้ใหญ่ 250 ฿
10%
20%
30%
นักเรียน/นักศึกษา 100 ฿
10%
20%
30%